Remont balkonów i elewacji wraz z wymiana balustrad na nowe WM WILCZA 22A w Warszawie

16.VIII - 20.X. Remont balkonów i elewacji wraz z wymiana balustrad na nowe WM WILCZA 22A w Warszawie; elewacja w 1600 m2 w systemie CERESIT z zastosowaniem tynków SISI ; remont balkonów Z zastosowaniem systemu PCC i pełnego systemu balkonowego CERESIT – 160 m2 , wymiana balustrad na nowe ze stali kwasoodpornej z wypełnieniem płytą HPL – 160 mb ; wartość wykonanych robót – 350 000 pln;

Zakres prac na balkonach:

 1. 1Skucie starych posadzek wraz z okładzinami
 2. Zagruntowanie podłoża emulsją szczepną
 3. Wykonanie bitumicznej powłokowej izolacji pod posadzkowej ;
 4. Wykonanie szlichty spadkowej (1,5-2%) –średnia grubość 2 cm z zastosowaniem posadzki elastycznej szybkosprawnej CERESIT CN87
 5. Wykonanie montażu kołnierzy uszczelniających na styku ścian z płytą balkonowa CERESIT  CL 152
 6. Wykonanie izolacji przeciwwodnych pod płytkowych dwuskładnikową przeponą przeciwwodną CERESIT CR 166
 7. Wykonanie okładzin z płytek gresowych na balkonach ( do 10 płytek na m2) z uzyciem kleju CM 16 , fugi CE 43 i uszczelniaczy CS 29

RENOWACJA CZÓŁ BALKONOWYCH w systemie renowacji betonu CERESIT PCC

 1. Skucie skorodowanego betonu i oczyszczenie elementów zbrojenia
 2. Pokrycie przygotowanej powierzchni zaprawą kontaktowa CERESIT CD 30
 3. Odtworzenie czół balkonowych za pomocą zapraw CERESIT CD24 , CD25 , CD26

ELEWACJIA I LOGGE

 1. Montaż i demontaż rusztowań  ;
 2. Skucie odspojonych tynków;
 3. Przygotowanie podłoża ( oczyszczenie mechaniczne ) i zagruntowanie CERESIT CT17
 4. Naprawa ubytków (tynkowanie ) i pęknięć ( wypełnianie bruzd),
 5. Zatopienie siatki na całości powierzchni zaprawą klejowo-szpachlową, CERESIT ZS
 6. Wykonanie warstwy szpachlowej (wyrównującej) zaprawą szpachlową ,CERESIT ZS
 7. Gruntowanie i wykonanie wyprawy użyciem tynku silikatowo-silikonowego CT 174
 8. Montaż obróbek blacharskich